DATA PENGURUS
SENAT MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PERIODE 2011-2012________________________________________
No. Nama Jurusan No. Kontak
Ex Officio
1. Haeruman PBA 085759352359
2. Ilin Solehudin KI 085723452403/
082121069914
3. Suchi Sugiarthi PBI 085224030603
4. Lela Nurlaela P. Fisika 08562111950
Bidang Pengembangan Intelektual
5. M. Zacky Abdul hamid PAI 087824779352
6. Rofa Azhar P. Kimia 087822946643
7. Siti Mulya Sukmawati PGMI 085759506839
8. Rosy Novianti P. Biologi 085794583373
9. Ahmad Hilman PAI 085722681686
10. Aidah KI 087827077384
11. Muhammad Ramdhan PAI 085795729506
Bidang Penegakan Kode Etik dan Akhlakul Karimah
12. M. Rusli Rahmat P. Fisika 085794678036
13. Ulfa Ulfatul F. P. Fisika 085794678035
14. Supartini Gusniawati P. Biologi 085721100610
15. Nida Atika Sari PBI 085759486200
16. Malahayati P. Fisika
17. Gilang Jordan PBA 085794944438
Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi
18. Arfi Purnama Rizak PBI 085721751421
19. Imas Masitoh PGMI 08562379577
20. Taufiqullah Dahlan P. Matematika 085222758533
21. Wahyu Sarifudin KI 08987757724
22. Asep Saepuloh PAI 085861419629
23. Mihar Siti Rochminah PBA 081809335341
Bidang Olahraga dan Seni
24. Ahmad Lutfi Fauzi P. Matematika 085795105324
25. Rifki Ramdhan P. Biologi 083820423457
26. Khairuman Azam PBA 085723486486
27. Neni Nurhayati KI 085721708344
28. Taufik Hidayat P. Kimia 08568866279
29. Meta PGMI 085314776676
30. Fikri Azhari PAI
Bidang Pengembangan Pers Mahasiswa
31. Erni Nuraeni K. P. Kimia 08999466678
32. Akbar Shidiq Ibrahim P. Biologi 087822567526
33. Irvan Irviana PBA 085794981817
34. Lina Syerlina P. Fisika 085221405897
35. Vini Karisma P. Kimia 085794172221
36. Munah Sa’adah PBA 085222882124
Bidang Kerjasama, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
37. Roni Rahmat PBI 08562212058
38. Evi Hanifah KI 085221297975
39. Holiludin P. Matematika 085794483960
40. Fizky Anisa Sarah P. Fisika 085861320059
41. Asep Sahrudin KI 087827077384
42. Imam Hamdani P. Matematika 08986133480
Bidang Kewirausahaan
43. Winda Puspita Sari PAI 085624054204
44. Vina Fuji Lestari P. Kimia 091931334584
45. Ida Farida P. Matematika 085794238701
46. Lia R. P. Biologi 085717306748
47. Ahmad Hidayat PGMI 085659963625

Iklan